แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - morijung_llsa

หน้า: [1]
1
สืบเนื่องจากครั้งก่อน ที่อาตมภาพ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (เอมแย้ม) จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจำนวน ๗-๘ วรรณะสัณฐาน ให้คุณโยมทั้งหลายได้ไปสักการะบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคล ซึ่งก็ได้มอบให้คุณโยมหลายท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนจำนวนองค์พระบรมสารีริกธาตุเหลือน้อย ไม่พอจะมอบแบ่งได้ีอีก

และในครั้งนี้ อาตมภาพได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากคุณโยมอุปัฏฐากท่านเดิม ซึ่งได้นำมามอบถวายให้อาตมภาพในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) เพื่อที่จะให้อาตมภาพได้มอบแบ่งให้คุณโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำไปสักการะบูชา ซึ่งในครั้งนี้อาตมภาพได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุมาทั้งสิ้น ๙ วรรณะสัณฐาน ดังภาพที่ได้นำมาประกอบนี้

หากคุณโยมท่านใด มีความประสงค์จะขอรับและนำพระบรมสารีริกธาตุไปสักการะบูชา หรือมอบให้ท่านอื่นๆ หรือมอบถวายแด่วัดและสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ ก็สามารถโทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์กับอาตมภาพได้ อาตมภาพนี้ก็ยินดีที่จะมอบแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการส่งทางไปรษณีย์โดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการไม่สมพระเกียรติยศของพระพุทธเจ้า และไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง อาตมภาพจะมอบให้โดย "มือต่อมือ" เท่านั้น

พระกตตน์ กิตฺติญาโณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-4448270
2
ทางวัดสุทธจินดาของอาตมภาพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ในวันจันทร์ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้

อาตมภาพจึงขอประกาศบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เพื่อเชิญร่วมบุญในการทอดผ้าป่า
สามัคคีในครั้งนี้ หากคุณโยมประสงค์จะร่วมทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ก็สามารถ
โทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลา หรือจะร่วมบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ก็ได้เน้อ แล้วคุณโยมก็แจ้งชื่อ - นามสกุล และจำนวนเงิน แล้วอาตมภาพจะชื่อ -นามสกุล และ
เงินทำบุญนั้นไปมอบให้กับท่านพระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวยการศึกษาโคราช ผช.เจ้าอาวาส
เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองผ้าป่าสามัคคีในวันงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

พระกตตน์ กิตฺติญาโณ วัดสุทธจินดา ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-4448270

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบัญชี : พระกตตน์ กิตฺติญาโณ
เลขที่บัญชี : 694-0-16050-7

3
อาตมภาพ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (เอมแย้ม) จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะมอบแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจำนวน ๗ วรรณะสัณฐาน เพื่อให้ญาติโยมชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้นำไปสักการะบูชาที่บ้าน สถานที่ทำงาน ฯลฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๗ วรรณะสัณฐานนี้ อาตมภาพได้รับมาจากโยมอุปัฏฐาก ซึ่งนำมาจากสถูปเก่าที่พังลงจากประเทศอินเดีย และสถูปเก่าแก่จากทางภาคเหนือของประเทศไทย จากนั้นโยมอุปัฏฐากก็นำมามอบให้อาตมภาพ และอาตมภาพก็มีความประสงค์ที่จะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมานี้ ให้สาธุชนชาวพุทธบริษัททั้งหลาย นำไปไว้สักการะบูชาสืบต่อไป

คุณโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปสักการะบูชา ก็โทรศัพท์ติดต่อมาที่อาตมภาพโดยตรงที่เบอร์ 082-4448270 เพื่อจะได้รับมอบต่อไป โดยไม่มีการการส่งทางไปรษณีย์เด้อ เพราะเป็นการไม่สมพระเกียรติยศของพระพุทธเจ้า

4
อาตมาภาพ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (เอมแย้ม) จำพรรษา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ จัดพิมพ์โดยมหาเถรสมาคม จำนวน ๓ ชุดๆ ละ ๓ กล่อง รวม ๔๕ เล่ม/ ๑ ชุด จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และอาตมาภาพมีความประสงค์ที่จะนำไปมอบถวายแด่วัดที่ยังไม่มีพระไตรปิฎก ดังนี้

๑.วัดศรีภวังค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ทางวัดไม่มี เนื่องจากถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ๒๕๕๔ จนเสียทั้งหมด)

๒.วัดบึงลี ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
(ทางวัดมีการสร้างพระอุโบสถ และจะนำไปร่วมในงานฉลองพระอุโบสถ)

๓.วัดช้าง ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (มีเจ้าภาพแล้ว)
(วัดนี้ ยังไม่เคยมีพระไตรปิฎก ยังไม่มีคณะใดเข้าไปถวาย)

และในขณะนี้ มีคุณโยมผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดซื้อตู้พระไตรปิฎกจำนวน ๑ ตู้แล้ว เพื่อมอบถวายแด่วัดช้าง ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ดังนั้นจึงยังขาดตู้ใส่พระไตรปิฎกอีกจำนวน ๒ ตู้ ซึ่งในตอนนี้มีเพียงแค่ชุดหนังสือพระไตรปิฎกเท่านั้น ยังขาดตู้สำหรับใช้บรรจุและเก็บรักษาพระไตรปิฎกทั้ง ๒ ชุดดังกล่าว อาตมาภาพจึงมาบอกบุญแจ้งข่าวกับคุณโยม และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อตู้บรรจุพระไตรปิฎก ราคา ๘,๕๐๐ บาท/ตู้ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาที่เรามี ตามรายละเอียดในภาพที่อาตมาได้แนบมาด้วยนี้ และหากคุณโยมท่านใด มีความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพจัดซื้อทั้งตู้เลย ก็ติดต่อไปทางร้านขายตู้พระไตรปิฎก ที่อาตมาแนบรูปภาพมาด้วยนี้ได้เลย หรือหากคุณโยมมีข้อสงสัยประการใด หรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ติดต่ออาตมาภาพได้ตลอดเวลา ... อาตมาภาพก็ขอแจ้งข่าวบอกบุญแต่เพียงเท่านี้ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ด้วยเน้อ

พระกตตน์ กิตฺติญาโณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๔๔๘๒๗๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบัญชี : พระกตตน์ กิตฺติญาโณ
เลขที่บัญชี : 694-0-16050-7หน้า: [1]
Access denied for user 'vayoclub_dhamma'@'localhost' to database 'vayoclub_manage'