ผู้เขียน หัวข้อ: :: อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อ :::  (อ่าน 657 ครั้ง)

ออฟไลน์ บอร์ดธรรมะ

  • Administrator
  • พระหนุ่ม
  • *****
  • กระทู้: 1679
  • พลังน้ำใจ: 2
  • คุณธรรมนำธุรกิจ
    • ดูรายละเอียด
    • Thai Rice Exporter
:: อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อ :::
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 02:44:15 PM »:: ปัญหา ::

อริยสัจจ์ ๔ โดยย่อนั้นได้แก่อะไร ?


:: พุทธดำรัสตอบ ::

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ทุกขอริยสัจจ์ก็คือความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ความประจวบกับบุคคลและสิ่งอันไม่น่ารัก
ความพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์
เมื่อสรุปแล้วขันธ์ ๕ ที่คนเข้าไปยึดถือเป็นทุกข์

“อริยสัจจ์ คือ เหตุเกิดแห่งทุกข์
คือความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่
ประกอบด้วยความกำหนัดยินดี
ความเพลิดเพลินในภาพนั้น ๆ ได้แก่
ความอยากในกาม (กามตัณหา)
ความอยากในภพ (ภวตัณหา)
ความอยากในความสูญ (วิภวตัณหา)

“อริยสัจจ์ คือ ความดับทุกข์
ได้แก่ ความดับเพราะความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง
ความสละ ความสลัดออก ความหลุดพ้น
ความไม่มีเยื่อใยในตัณหานั้นแล

“อริยสัจจ์ คือ ทางไปสู่ความดับทุกข์
ก็คือ อริยมรรคอันประกอบด้วย องค์ ๘ ประการ...”


ตถาคตสูตร ที่ ๑ มหา. สํ. (๑๖๖๕ )
ตบ. ๑๙ : ๕๒๘-๕๒๙ ตท. ๑๙ : ๔๗๗-๔๗๘
ตอ. K.S. ๕ : ๓๕๗-๓๕๘

เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 

Access denied for user 'vayoclub_dhamma'@'localhost' to database 'vayoclub_manage'