บทสวด พิธีการต่างๆ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] บทสวด คำอาราธนาศีล ๘ พร้อมคำแปล

[2] บทสวด แผ่เมตตา พร้อมคำแปล

[3] บทกรวดน้ำ พร้อมคำแปล

[4] บทสวด คำอาราธนา พระปริตร พร้อมคำแปล

[5] บทสวด คำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล

[6] บทสวด คำขอบวชเป็นแม่ชี

[7] บทสวด คำขอบวช อุปสมบทแบบธรรมยุต หรือ เอสาหัง

[8] บทสวด คำขอบวช อุปสมบทแบบมหานิกาย หรือ อุกาสะ

[9] คำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version